تبليغات
تبليغات
bullet   äÊíÌå äÙÑÓäÌí :

  بزرگترين نقطه ضعف پازل نت ر

54%
108 راي
27%
55 راي
11%
23 راي
2%
4 راي
4%
9 راي
مجموع افراد شرکت کننده :  199 نفر

برندگان اين نظرسنجي
محسن داشخانه از شهر بومهن
محمد.ح از شهر رودهن
فرنازطباطبايي از شهر پرديس فاز 1
علي لطفي از شهر پرديس فاز 4
وحيد محمد زاده از شهر جاجرود
  جایزه : 5 اشتراک اينترنت ماهيانه

© 2007 www.puzzlenet.ir, All right reserved, This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up, Graphic by Argoun