تبليغات
تبليغات
bullet  تلفن گویا :

شرکت پازل نت در راستای گسترش خدمات متنوع در زمینه اطلاع رسانی به مشترکین خود، این امکان را برای مشترکین فراهم آورده است که بتوانند با استفاده از تلفن و بدون نیاز به کامپیوتر از وضعیت اعتبار مجموع، مصرف شده و باقی مانده کارت یا اشتراک اینترنت خود مطلع شوند. مشترکین پازل نت می توانند با شماره گیری 9 - 76220006 و سپس فشردن کلید 6 و ورود به قسمت "اطلاع از وضعیت اعتبار" از امکانات این سیستم بهر مند شوند. قسمتهای مختلف تلفن گویا عبارتند از :

اعلام اعتبار --- عدد 1
علت عدم اتصال --- عدد 2
راهنمایی برای کد خطای دریافت شده --- عدد 3
پیغام برای مدیران --- عدد 4

با ورود به این قسمت با زدن کلید 1 و وارد کردن شماره سریال کارت خود می توانید از اعتبار کل و باقی مانده کارت خود مطلع شوید. با زدن کلید 2 و وارد کردن شماره سریال، تلفن گویا شما را از علت آخرین مشکل در برقراری تماس با اینترنت مطلع می سازد. با زدن کلید 3 و وارد کردن کد خطای دریافتی، مشترکین می توانند در صورت نیاز از معنی کد خطای دریافت شده مطلع شوند و با زدن کلید 4 مشترکین می توانند برای مدیران پازل نت پیغام بگذارند. در صورت گذاشتن پیغام، در ساعات ادارای و در کمترین زمان به مشکلات، انتقادها و پیشنهادات شما رسیدگی خواهد شود.
© 2007 www.puzzlenet.ir, All right reserved, This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up, Graphic by Argoun